Declaration of Conformity for Vietnam

Model:Common

File Name Date of Update
Declaration of Conformity for Vietnam (117KB) 02/12/2016

TUYÊN BỐ VỀ TUÂN THỦ

CÔNG TY DENSO WAVE INCORPORATED 
chúng tôi tuyên bố, và hoàn toàn chịu trách nhiệm rằng sản phẩm dưới đây tuân thủ đúng theo những yêu cầu cơ bản của Thông tư số 30/2011/TT-BCT và Thông tư số 4693/QD-BCT.


Nhận biết sản phẩm

Sản phẩm : Barcode Handy Terminal
Nhãn hiệu : DENSO
Kiểu mẫu : Xin vui lòng tham khảo theo những đường dẫn bên dưới.
 

http://www.denso-wave.com/en/adcd/product/handy_scanner/

http://www.denso-wave.com/en/adcd/product/handy_terminal/

http://www.denso-wave.com/en/adcd/product/scanner/

http://www.denso-wave.com/en/adcd/product/peripheral/index.html
 

Nhà sản xuất

Tên : DENSO WAVE INCORPORATED
Địa chỉ  

1, Yoshiike, Kusagi, Agui-cho, Chita-gun, Aichi 470-2297 Japan.

 

Contact us

QBdirect